A Quick Rant: Dutch Academic Apologizes to Putin on Behalf of his Country

reblogged from Pepe Escobar.

 

OPEN LETTER BY THE CREME DE LA CREME OF DUTCH INTELLECTUALS.

Dear Mr. President Putin,

Please accept our apologies on behalf of a great many people here in the Netherlands for our Government and our Media. The facts concerning MH17 are twisted to defame you and your country.

We are powerless onlookers, as we witness how the Western Nations, led by the United States, accuse Russia of crimes they commit themselves more than anybody else. We reject the double standards that are used for Russia and the West. In our societies, sufficient evidence is required for a conviction. The way you and your Nation are convicted for ‘crimes’ without evidence, is ruthless and despicable.

You have saved us from a conflict in Syria that could have escalated into a World War. The mass killing of innocent Syrian civilians through gassing by ‘Al-­‐Qaeda’ terrorists, trained and armed by the US and paid for by Saudi Arabia, was blamed on Assad. In doing so, the West hoped public opinion would turn against Assad, paving the way for an attack on Syria.

Not long after this, Western forces have built up, trained and armed an ‘opposition’ in the Ukraine, to prepare a coup against the legitimate Government in Kiev. The putschists taking over were quickly recognized by Western Governments. They were provided with loans from our tax money to prop their new Government up.

The people of the Crimea did not agree with this and showed this with peaceful demonstrations. Anonymous snipers and violence by Ukrainian troops turned these demonstrations into demands for independence from Kiev. Whether you support these separatist movements is immaterial, considering the blatant Imperialism of the West.

Russia is wrongly accused, without evidence or investigation, of delivering the weapons systems that allegedly brought down MH17. For this reason Western Governments claim they have a right to economically pressure Russia.

We, awake citizens of the West, who see the lies and machinations of our Governments, wish to offer you our apologies for what is done in our name.
It’s unfortunately true, that our media have lost all independence and are just mouthpieces for the Powers that Be. Because of this, Western people tend to have a warped view of reality and are unable to hold their politicians to account.

Our hopes are focused on your wisdom. We want Peace. We see that Western Governments do not serve the people but are working towards a New World Order. The destruction of sovereign nations and the killing of millions of innocent people is, seemingly, a price worth paying for them, to achieve this goal.

We, the people of the Netherlands, want Peace and Justice, also for and with Russia.
We hope to make clear that the Dutch Government speaks for itself only. We pray our efforts will help to diffuse the rising tensions between our Nations.

Sincerely,

Professor Cees Hamelink

3 responses to “A Quick Rant: Dutch Academic Apologizes to Putin on Behalf of his Country

 1. From google translate. OPEN BRIEF VAN DE CREME DE LA CREME VAN NEDERLANDSE intellectuelen.

  Dear Mr President Poetin,

  Gelieve ons te verontschuldigen namens een groot aantal mensen hier in Nederland voor onze regering en onze media te accepteren. De feiten met betrekking tot MH17 worden gedraaid om u en uw land in diskrediet te brengen.

  We zijn machteloos toeschouwers, als we zien hoe de Westerse Naties, onder leiding van de Verenigde Staten, Rusland beschuldigen van misdaden die zij zich ertoe verbinden meer dan iemand anders. Wij verwerpen de dubbele standaarden die worden gebruikt voor Rusland en het Westen. In onze samenleving, is voldoende bewijs nodig is voor een veroordeling. De manier waarop u en uw Nation zijn veroordeeld voor ‘misdaden’ zonder bewijs, is meedogenloos en verachtelijk.

  Je hebt ons gered van een conflict in Syrië, dat zou kunnen escaleren tot een wereldoorlog. De massamoord op onschuldige Syrische burgers door middel van vergassing door ‘Al – Qaeda’ terroristen, getraind en bewapend door de VS en betaald door Saoedi-Arabië, werd toegeschreven aan Assad. Daarbij, het Westen hoopten de publieke opinie zou zich tegen Assad, de weg voor een aanval op Syrië bestrating.

  Niet lang na deze, westerse krachten hebben opgebouwd, getraind en bewapend een ‘oppositie’ in de Oekraïne, een staatsgreep tegen de wettige regering in Kiev voor te bereiden. De coupplegers over te nemen werden snel erkend door westerse regeringen. Ze werden voorzien van leningen van ons belastinggeld naar hun nieuwe regering up prop.

  De mensen van de Krim was het niet eens met deze en toonde dit met vreedzame demonstraties. Anonieme sluipschutters en geweld door de Oekraïense troepen keerde deze demonstraties in eisen voor onafhankelijkheid van Kiev. Of u ondersteunen deze separatistische bewegingen is niet van belang, gezien de flagrante imperialisme van het Westen.

  Rusland wordt ten onrechte beschuldigd, zonder bewijs of onderzoek, van het leveren van de wapensystemen die naar verluidt neergehaald MH17. Om deze reden Westerse regeringen beweren dat ze het recht hebben om economisch onder druk Rusland.

  Wij, de burgers wakker van het Westen, die de leugens en intriges van onze Overheden zien, willen jullie onze excuses aanbieden voor wat er gebeurt in onze naam.
  Het is helaas waar, dat onze media alle onafhankelijkheid hebben verloren en zijn slechts mondstukken voor de machthebbers. Hierdoor Westerse mensen de neiging om een verwrongen beeld van de werkelijkheid hebben en niet houden hun politici account.

  Onze hoop is gericht op uw wijsheid. We willen vrede. We zien dat de westerse regeringen niet de mensen te dienen, maar werken aan een Nieuwe Wereld Orde. De vernietiging van soevereine naties en de moord op miljoenen onschuldige mensen is, schijnbaar, een prijs waard voor hen, om dit doel te bereiken.

  Wij, het volk van Nederland, willen vrede en recht, ook voor en met Rusland.
  We hopen dat duidelijk te maken dat de Nederlandse regering spreekt alleen voor zichzelf. We bidden onze inspanningen zal helpen om de stijgende spanningen weg tussen onze Naties.

  Met vriendelijke groet,

  Professor Cees Hamelink

  Like

 2. Inderdaad Jack, je bent mijn beste vriend!
  Hartelijk bedankt dat je mij dit hebt toegestuurd.

  Ik ben het eens met deze Nederlandse academicus met
  uitzondering van wat hij zegt, dat wij “machteloze toeschouwers”
  zijn. Dat is een hele grote fout: wij zijn absoluut niet machteloos.

  Guitargirl

  Like

Comments are closed.